logo2


Mosam Trajectum

Vrijmetselarij voor mannen en vrouwen in Maastricht en omgeving


WelkomVrijmetselarijLedenActueelHistorieVerbondenLinksContact

Vrijmetselarij

schootsvelIn Amsterdam werd in 1905 de eerste gemengde Loge van Le Droit Humain van Nederland geïnstalleerd.
In onze Loge “Mosam Trajectum” te Maastricht zijn de lichten ontstoken in 1985.

Geëmancipeerde vrouwen die zich aangetrokken voelden tot het gedachtegoed en de werkwijze van de Vrijmetselarij kregen en krijgen géén toestemming om lid te worden van de ‘reguliere’ Loges – de Vrijmetselarij voor mannen.

Toen in Parijs in 1882 Marie Deraimes, schrijfster, spreekster, journaliste en actief propagandiste voor de rechten van de vrouw, lid was geworden van de Parijse mannenloge “Les Libres Penseurs” brak er een tweestrijd in die Loge uit. Omdat de Loge hierdoor met schorsing werd bedreigd, trok Marie Deraimes zich voorlopig terug. Nog elf jaar lang is door vele Broeders Vrijmetselaren aangedrongen om ook vrouwen toe te laten. Dit is niet gelukt.
Het is daarom niet verwonderlijk dat in 1899 in Parijs de Gemengde Vrijmetselarij is ontstaan genaamd “Le Droit Humain”.

Over de Vrijmetselarij kunt u meer informatie op internet vinden, daarom beperken wij ons hier tot het bovenstaande. 

Ook vrouwen kunnen vrijmetselaar zijn  

https://www.youtube.com/watch?t=42&v=7T4_YqGOQl4

Onze Loge is ANBI-geregistreerd

Zie ook onze links voor meer informatie.