logo2


Mosam Trajectum

Vrijmetselarij voor mannen en vrouwen in Maastricht en omgeving


WelkomVrijmetselarijLedenActueelHistorieVerbondenLinksContact

ANBI-Registratie


Naam:
Loge Mosam Trajectum te Maastricht
Kamer van Koophandel-nummer: 59555629
RSIN nummer 853543495

Bestuurssamenstelling
Voorzitter (Voorzittend Meester)
Penningmeester (Schatbewaarder)
Secretaris
Vice-voorzitter (Laatst gewezen Voorzittend Meester)
'Redenaar '- gewoon bestuurslid
'1e Opziener'- gewoon bestuurslid
'2e Opziener'- gewoon bestuurslid

Het beloningsbeleid
-- Er zijn geen bezoldigde functies

Het beleidsplan:
De overkoepelende organisatie van Le Droit Humain in Nederland werkt een meerjaren plan uit
De reguliere arbeid, de bijeenkomsten zijn gericht op het werken aan jezelf, om daarmee te werken aan een betere wereld, staat centraal in ons werk.

De doelstelling:
Artikel 2 van de statuten:
Het uitdragen de levensbeschouwelijke opvattingen, zoals die liggen besloten in de uitgangspunten van
de Internationale Order der Gemengde Vrijmetselarij "LE DROIT HUMAIN"